Telefoonnummer

06-18941676

Email

madbosnie@gmail.com

Rekeningnummer

NL72 INGB 0009 6613 79

Afbeelding1

Stichting MADBosnië – Make A Difference streeft ernaar de eigen kracht, zelfsturing en zelfredzaamheid van mensen in Bosnië- Herzegovina te versterken. Dit doen wij door vanuit een vraaggerichte aanpak samen met de lokale bevolking en lokale partners kleinschalige projecten op te starten.

Doelstelling

In samenwerking met lokale samenwerkingspartners en de mensen zelf onderzoeken wij wat de wensen en behoeften zijn. Vanuit deze vraaggerichte werkwijze ontwikkelen wij onze projecten. Het uiteindelijke doel is voor de mensen gewenste middelen te realiseren die nodig zijn voor een beter bestaan. Denk hierbij aan: middelen om zelf te voorzien in voedsel, betere schoolfaciliteiten, ondersteuning richting werk, inkomen en dagbesteding.

Niets is te gek voor ons, daardoor maken wij het verschil!

Strategie

Al onze activiteiten kunnen geplaatst worden in een van de onderdelen van onze strategie.

  1. Het bieden van ondersteuning aan de lokale bevolking bij het realiseren van middelen om te voorzien in eigen levensonderhoud en die nodig zijn voor een beter bestaan.
  2. Het opknappen van bestaande onderwijs- en zorginstellingen en het creëren van ontmoetingscentra. 
  3. Het creëren van zinvolle dagbesteding voor jongeren en volwassenen. 
  4. Het organiseren van activiteiten, gericht op kinderen, jongeren en volwassenen die op de vluchtelingenkampen in de buitengebieden van Tuzla verblijven.
  5. Het organiseren van project reizen voor vrijwilligers en/of studenten.
  6. Het ondersteunen van activiteiten en projecten van onze lokale samenwerkingspartner Snaga Žene.