Telefoonnummer

06-18941676

Email

madbosnie@gmail.com

Rekeningnummer

NL72 INGB 0009 6613 79

Voor 2022 zijn er nieuwe projecten en doelen gepland. In mei 2023 zal er een nieuw behoefte onderzoek plaatsvinden. 

De projecten blijven gericht op de bewoners in de vluchtelingenkampen. In samenwerking met de Bosnische NGO Snaga Zene wordt er teruggekeken welke projecten voorheen hebben plaatsgevonden en wat voor effect dit heeft. Ook worden hierin nieuwe doelen besproken. De toekomstige vooruitzichten zijn om onder andere meer diepgang te geven aan de projecten die worden gedaan. Hierbij is het streven om (sport)activiteiten te organiseren waar kinderen en jongeren nog niet of nauwelijks bekend mee zijn. Het richten op meer educatie, dit kan van Engelse les zijn tot de educatie op verkoop, administratie en zorg.

 

Overdekte moestuinen project

Het moestuinen project zal in het vluchtelingenkamp Jezevac worden afgerond. In andere vluchtelingenkampen gaan we onderzoeken of dit concept ook kan werken. Naar aanleiding van ons vooronderzoek zullen we hierop een beslissing maken.

 

Extra schoollokaal

Op het vluchtelingenkamp in Jezevac heeft de basisschool in oktober van 2022 aangegeven tijdens ons bezoek behoefte te hebben aan een extra schoollokaal. De school bestaat nu uit één lokaal, waar alle kinderen van het kamp onder de 12 jaar op zitten. Er is dus een groot leeftijds- en niveauverschil in de klas. De docent zou daarom graag een extra lokaal willen hebben zodat zij twee groepen kan maken en beter gedifferentieerd te werk kan gaan. 

 

Start individuele hulp

Vanuit de NGO Snaga Zené is er een hulpvraag neergelegd bij ons, om ook gezinnen te helpen die nu buiten het vluchtelingenkamp wonen. Soms lukt het gezinnen hun huis of een nieuw huis op te bouwen en leefbaar te maken. Als het gezin uit het vluchtelingenkamp vertrek merkt Snaga Zené dat deze gezinnen extra hulp nodig hebben. Het is een nieuwe stap voor deze gezinnen die na lange tijd gemaakt kan worden. Het is logisch dat deze gezinnen wat extra hulp of een steuntje in de rug kunnen krijgen. In 2023 gaan we onderzoeken wat de behoeften zijn van deze gezinnen en waar zij nu in het dagelijkse leven tegenaan lopen. Wij als stichting zullen kijken hoe wij daarop in kunnen spelen en de gezinnen kunnen ondersteunen.