Telefoonnummer

06-18941676

Email

madbosnie@gmail.com

Rekeningnummer

NL72 INGB 0009 6613 79

Voor 2022 zijn er nieuwe projecten en doelen gepland. In mei 2022 zal er een nieuw behoefte onderzoek plaatsvinden. 

De projecten blijven gericht op de bewoners in de vluchtelingenkampen. In samenwerking met de Bosnische NGO Snaga Zene wordt er teruggekeken welke projecten voorheen hebben plaatsgevonden en wat voor effect dit heeft. Ook worden hierin nieuwe doelen besproken. De toekomstige vooruitzichten zijn om onder andere meer diepgang te geven aan de projecten die worden gedaan. Hierbij is het streven om (sport)activiteiten te organiseren waar kinderen en jongeren nog niet of nauwelijks bekend mee zijn. Het richten op meer educatie, dit kan van Engelse les zijn tot de educatie op verkoop, administratie en zorg.

Het moestuinen project zal in het vluchtelingenkamp Jezevac worden afgerond. In andere vluchtelingenkampen gaan we onderzoeken of dit concept ook kan werken. Daarnaast willen we een school en de kinderafdeling in een ziekenhuis gaan opknappen. Meer informatie volgt als we in juli 2022 ons vooronderzoek hebben gedaan.