Telefoonnummer

06-18941676

Email

madbosnie@gmail.com

Rekeningnummer

NL72 INGB 0009 6613 79

Ondersteuning van werkgelegenheidsproject NGO Snaga Žene

Wij willen door middel van een crowdfundingsactie proberen om sponsorgeld te werven voor het investeren in het bestaande werkgelegenheidsproject van Snaga Žene. Zij hebben een project opgezet waarmee zij medicinale kruiden verbouwen waar zij thee en olie van produceren. Door dit project hebben zij voor meerdere vrouwen in het kamp een baan kunnen realiseren. Echter kampen zij met tegenslagen waaronder het slecht functioneren van de thee-verpakkingsmachines. Hierdoor loopt het productieproces vast. Door het verzamelen van donaties en organiseren van een crowdfundingactie willen we geld inzamelen zodat zij reparaties of nieuwe middelen kunnen aanschaffen.

Waarom is dit project zo belangrijk? 

De NGO Snaga Zene heeft dit project opgestart om vrouwen uit vluchtelingenkampen aan het werk te helpen. Er zijn grote overdekte moestuinen in een nabij gelegen gebied gecreëerd waar de vrouwen kunnen werken. Dit project vindt bijvoorbeeld plaats in Srebrenica. Naast dat de vrouwen hiermee een inkomen hebben zorgen de dagelijkse werkzaamheden ook voor rust, structuur en traumaverwerking. Het project geeft de vrouwen een toekomst.

 

Sokkenproject

Het Sokkenproject is opgezet in samenwerking met de NGO Snaga Zene. In oktober 2019 hebben wij de vluchtelingenkampen weer bezocht. Dit korte tripje stond in het teken om een inventarisatie te maken van alle overdekte moestuinen en samen met de NGO Snaga Zene te bekijken wat voor projecten/ondersteuning er nog meer nodig is.

Tijdens ons bezoek in het vluchtelingenkamp Jezevac ontstond er een nieuw project. De vrouwen in het vluchtelingenkamp maken handgemaakte, van echte wol, Bosnische sokken. Zij maken dit voor eigen gebruik, maar ook voor de verkoop. Wij kregen het idee om deze mooie handgemaakte sokken te verkopen in Nederland (credits to: Ellen van der Jagt).

We hebben wat sokken meegenomen en een bestelling gedaan bij de vrouwen die deze sokken maken. In Nederland hebben we op verschillende kerstmarkten gestaan en de verkoop van de sokken was een groot succes. Twee keer hebben we vanuit Bosnië een lading handgemaakte sokken van echte wol ontvangen. Vanuit Snaga Zene konden we ook doosjes thee verkopen. Deze thee is op biologische en natuurlijke wijze gemaakt door vrouwen uit andere vluchtelingenkampen. De verpakking van de thee neemt Snaga Zene op zich en heeft zo werkgelegenheid kunnen creëren voor andere jongvolwassenen die in het vluchtelingenkamp Jezevac wonen. Meer informatie over samenwerking met de NGO Snaga Zene en het theeproject vindt u bij doorlopende projecten.

Doordat dit project een groot succes blijkt te zijn zullen we hiermee doorgaan. In afstemming met de NGO Snaga Zene en de vrouwen uit het vluchtelingenkamp worden er goede afspraken gemaakt omtrent de kosten. MADBosnië – Make A Difference zal de kosten op zich nemen van het materiaal wat van te voren gekocht moet worden. Op deze manier hebben de vrouwen geen inkoopkosten. De vrouwen krijgen per paar sokken betaald, afhankelijk van de grote van de sokken worden hier vaste prijzen voor vastgesteld. Wij of de NGO Snaga Zene zal ervoor zorgen dat de vrouwen betaald worden bij het aanleveren van de sokken. MADBosnië – Make A Difference zal ook zorg dragen voor de transport kosten.

Bij de verkoop van de sokken in Nederland gaat het opgebrachte geld in eerste instantie naar de vrouwen die de sokken hebben gemaakt, daarnaast wordt het geld geheel gebruikt voor de aanschaf van materiaal, transportkosten van de sokken en onze andere projecten.

U kunt onze Event pagina in de gaten houden waar het mogelijk is deze sokken te kopen.

 

Activiteiten

Tijdens onze projecten heeft het voor ons een meerwaarde om activiteiten te organiseren die naast plezierig ook verdiepend en leerzaam zijn. Zo vinden wij creatieve activiteiten, sport en beweging belangrijk. Deze activiteiten dragen bij aan het welzijn van de kinderen. Creatieve activiteiten zijn niet alleen leuk, maar ook goed voor de emotionele expressie, de taalontwikkeling, de concentratie, de fantasie, de motoriek, de cognitieve ontwikkeling en sociale vaardigheden. Bewegen is goed voor de gezondheid, de motorische ontwikkeling én voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs nieuwe technische vaardigheden, samenwerken, grenzen verleggen, omgaan met regels, omgaan met winst en verlies, respect en sportief gedrag. Dit stimuleert de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Door na ons bezoek de benodigdheden achter te laten, maken wij het voor de kinderen en volwassenen mogelijk de dagbesteding vaker toe te passen en levendiger te maken. Snaga Žene ondersteunt deze activiteiten bij afwezigheid van MADBosnië.

 

Projectreizen organiseren voor vrijwilligers en studenten ROC Ter AA te Helmond

Wij willen projectreizen voor vrijwilligers en/of studenten blijven organiseren die bij willen dragen aan ontwikkelingshulp en interesse hebben in voorlichting over de oorlog in Bosnië- Herzegovina. De projectreizen voor de studenten van het ROC Ter AA te Helmond fungeren als onderdeel van een studiereis. Deze studiereis wordt gekoppeld aan het vak burgerschap, competenties waar de studenten zich in ontwikkelen zijn onder andere het kritisch denken en kennis van mensenrechten, het bevorderen van maatschappelijke en politieke betrokkenheid, het ontwikkelen van respect voor elkaar en leren samenwerken.

 

Doneren van ingezamelde middelen

Tijdens onze bezoeken brengen wij regelmatig ingezamelde middelen mee om uit te delen op de kampen. Hierbij kun je denken aan tweedehands kleding, speelgoed, voedselpakketten, naaimachines, verbanddozen en incontinentiemateriaal.