Telefoonnummer

06-18941676

Email

madbosnie@gmail.com

Rekeningnummer

NL72 INGB 0009 6613 79

Nicole Otten – van Rijthoven

Ik ben Nicole en vervul de rol van voorzitter, ondersteun ik Lisa de penningmeester en verzorg ik samen met Ellen de promotie. Naast mijn werkzaamheden bij MADBosnië – Make A Difference werk ik op het ROC Ter AA te Helmond. Op het ROC Ter AA werk ik als docent burgerschap en rekenen. Ook begeleid ik de maatwerk klassen. Ik vind het erg mooi om te zien hoe studenten groeien op emotioneel, sociaal en cognitief gebied. 

In Eindhoven en Deurne geef ik ook yogalessen, dit doe ik sinds 2014. Momenteel geef ik voornamelijk yin yoga. Tijdens mijn lessen vind ik het belangrijk dat mensen zich veilig voelen. In de yoga vind ik het mooi om te zien hoe mensen zich kunnen ontwikkelen op fysiek, emotioneel en spiritueel niveau. Ik vind het waardevol om zelf te blijven leren en mijzelf te blijven uitdagen. Sinds 2016 richt ik mij ook op energetische heling, zoals Pranic Healing, Reiki en heb ik andere technieken geleerd om de energetische healing die ik geef te ondersteunen. 

In 2009 ben ik voor de eerste keer in aanraking gekomen met een project in Bosnië. Dit project werd aangeboden tijdens de opleiding. Tijdens mijn opleiding besloot ik stage te lopen in Bosnië, dit heb ik gedaan bij een instelling voor mensen met een cognitieve of fysieke beperking. Na mijn stage wilde ik graag nog meer doen in Bosnië en dan voornamelijk met de vluchtelingenkampen. 

Ik kwam toen in contact met de Bosnische stichting Snaga Zene die mij heeft geholpen in contact te komen met de mensen in het kamp. Wat mij heeft geraakt is dat deze mensen vluchteling zijn in eigen land.

In 2011 besloten Anneke (die ik tijdens een project in mijn stage heb ontmoet) en ik een eigen project op te zetten. In 2012 is de naam MADBosnië – Make A Difference ontstaan en hebben we in mei 2012 ons eerste project uitgevoerd. 

Dit was zo goed gegaan dat we hierin verder zijn gegaan. Wat ik er mooi aan vind is dat we werken met de bewoners, eerst onderzoek doen en vanuit daar projecten ontwikkelen. Het is geweldig om te zien hoe de kinderen, jongeren en volwassenen zich hebben ontwikkeld. Vooral bij het moestuinen project hebben we gezien dat er meer samenwerking tussen de bewoners plaatsvindt.

 

Anneke Geurds

Hallo! Wat leuk dat je een kijkje neemt op de website van MADBosnië – Make A differene. Ik zal me eens voorstellen. Aangenaam! Mijn naam is Anneke Geurds. Vrienden en collega’s omschrijven mij als enthousiast, positief en praktisch. Ik ben werkzaam bij het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) als begeleider van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Hierbij heb ik te maken met interculturele communicatie en jongeren die in land van herkomst geen toekomst op kunnen bouwen. Vaak hebben zij te maken met trauma’s en onzekerheid voor de toekomst. Graag zet ik mij in om deze doelgroep te begeleiden in afwachting van hun asielprocedure. Ik ervaar veel plezier in mijn werk en heb een groot hart voor de jongeren. Ik voelde al snel dat ik nog meer wilde betekenen voor kansarme bevolkingsgroepen. En dat heb ik kunnen realiseren!

In 2009 ben ik via een stichting voor het eerst naar Bosnië & Herzegovina gereisd om een schoolgebouw te renoveren. Dit was een geweldige ervaring. Zodoende voelde ik na deze week dat ik nog lang niet klaar was in dit land. Ik wilde meer projecten uitvoeren gericht op duurzaamheid en zelfredzaamheid van de lokale bevolking. Het betreft de groepering vluchtelingen in eigen land. 

Stichting Snaga Zene werkt onder andere met bewoners van een paar vluchtelingenkampen en zet zich in voor traumaverwerking en psychosociale educatie. Samen met Nicole onderzocht ik of er ook nog andere behoeften waren onder deze mensen. En er was meer. Deze uitkomst heeft geleid tot het oprichten van onze eigen stichting MAD osnië. Ik zet mij in als vice-voorzitter.

Wat zijn er al fantastische projecten uit voortgekomen die door ervaring steeds meer samen met de mensen gerealiseerd werden. Ik coördineer de projecten en maak praktische en haalbare planningen. We hebben het geluk dat veel vrijwilligers hun steentje hebben bijgedragen en MADBosnië heeft inmiddels een bestuur van vijf enthousiaste leden.

Het geeft mij enorm veel energie om me in te blijven zetten voor deze lieve mensen, die in erbarmelijke omstandigheden leven door iets waar zij geen grip op hebben. Wij kunnen de situatie in Bosnië niet veranderen, maar we kunnen wel een verschil maken en het leven meer draaglijk maken. Waar we ons vooral op richten? Empowerment en het vergroten van de zelfredzaamheid!

 

Ellen van der Jagt

Ik ben Ellen en vervul de rol van secretaris. In mijn dagelijks leven in Nederland werk ik als hulpverlener. Voorheen heb ik een lange tijd gewerkt in het vluchtelingenwerk en momenteel in binnen de omgeving van beschermd wonen voor mensen met Autisme. Sinds vier jaar ben ik actief voor verschillende sociale projecten in Bosnië- Herzegovina. Mijn eerste ervaring in Bosnië was erg bijzonder. Het is een prachtig land met veel cultuur, gastvrijheid en krachtige mensen. Zelden heb ik me zo welkom gevoeld. Het is tegelijkertijd ook een verscheurd land waarin de littekens van de oorlog nog steeds overal zichtbaar zijn. Om te zien dat er nog steeds mensen in de oude vluchtelingenkampen wonen maar ook daarbuiten, zonder enig perspectief op een waardige toekomst. Mensen die moeten vechten voor hun bestaan, ondanks inzet of opleidingsniveau, raakt me. Mensen die alles zijn verloren na de oorlog en voorheen hun leven op orde hadden.  Dat is iets wat wij in Nederland niet kennen.

Het maakt mij extra dankbaar voor alle kansen die ikzelf krijg in mijn leven. Ik geloof erin dat je het geluk wat je zelf krijgt, deelt met anderen. In Bosnië- Herzegovina heb ik een tweede thuis gevonden waar ik veel vrienden heb gemaakt die mij erg dierbaar zijn. Ons werk in Bosnië betekent erg veel voor mij. Het ontmoeten van bijzondere mensen en te ervaren hoeveel je samen kunt bereiken. De kracht die daaruit voortkomt is onbeschrijfbaar bijzonder. De enorme kracht van de mensen zelf inspireert mij enorm.

 

Lisa Huijsmans


Ik ben Lisa en vervul de rol van penningmeester en het organiseren van sponsoring voor de stichting.

Ik ben ontzettend gelukkig dat ik deel uit mag maken van de stichting en zet me met liefde in voor mensen in de wereld die het minder hebben dan ik zelf. Vanuit mijn interesse voor reizen en het opzoeken van de heftige geschiedenis in de landen waar ik naartoe reis hoefde ik geen seconde na te denken of ik tijdens mijn opleiding mee wilde gaan op studiereis naar Bosnië. Fantastisch vond ik het om iets te kunnen betekenen voor de Bosnische bevolking en het land waar helaas de littekens van de oorlog tot op de dag van vandaag nog duidelijk te zien zijn. Elk jaar van mijn studie heb ik deelgenomen aan de reizen naar Bosnië, waar ik vanaf het tweede jaar de projecten mee leidde. Het aansturen en opvangen van de studenten die voor het eerst mee gingen gaf me veel. Het Bosnische oude mannetje die directeur was van de school waar we kwamen, die me vroeg even mee te komen om stiekem een shotje Slivo te drinken maakte het af. Zijn manier om te laten zien dat we werden gewaardeerd. Mijn liefde voor dit land was gegroeid, ik haalde ontzettend veel energie uit de reizen.

Na mijn studie heb ik regelmatig terug gedacht aan de reizen en wilde ik me graag in kunnen blijven zetten voor mensen in Bosnië. Ik kwam bij het COA te werken, waar ik op dit moment nog steeds werkzaam ben. Het werken met vluchtelingen geeft me dezelfde voldoening als het helpen van mensen in hun eigen land. Toen ik na twee jaar met minderjarige vluchtelingen ging werken werd ik de collega van Anneke. Zij vertelde mij over de stichting die zij samen met Nicole heeft opgericht en ik was meteen enthousiast. Anneke vertelde mij dat ik mee zou kunnen gaan als vrijwilliger om te helpen een groep studenten te begeleiden en moestuinen te bouwen in een vluchtelingenkamp. Geen seconde hoefde ik na te denken, ik heb meteen geboekt! 

Ik blijf me met liefde inzetten voor de Bosnische bevolking en haal vooral kracht en energie uit de dankbaarheid van de mensen die ik daar ontmoet. Daarnaast krijg ik energie van het team waarin wij werken en het netwerken om sponsorgeld op te halen. Ik ben het gelukkigst met zo veel mogelijk mensen om me heen en zit altijd bomvol energie, niks is mij te gek!

 

Emma Versteden

Ik ben Emma Versteden, woonachtig in Best en maak sinds kort ook deel uit van stichting MADBosnië –  Make A Difference. Als algemeen bestuurslid houd ik mij voornamelijk bezig met communicatie en de social media, zoals facebook & instagram.

Ik ben in het dagelijks leven hoofdconducteur bij NS en moeder van een geweldige dochter Bobbi van 9 maanden.

Al vanaf 2013 doe ik vrijwilligerswerk in Bosnië. Na mijn eerste ervaring wist ik al gelijk dat dit niet de laatste keer zou zijn. Ik voelde mij gelijk thuis. De mensen geven je altijd het gevoel dat je meer dan welkom bent. Ook is het een prachtig land met een hoop verschillende culturen.

Helaas heeft de oorlog nog een enorme nasleep en mensen zijn nog steeds aan het hopen op betere leefomstandigheden.

Het geeft mij veel energie om me in te blijven zetten voor deze mensen en zover het kan het allemaal iets dragelijker te maken.?