Telefoonnummer

06-18941676

Email

madbosnie@gmail.com

Rekeningnummer

NL72 INGB 0009 6613 79

Bestuurssamenstelling

Stichting MADBosnië – Make A Difference bestaat uit een bestuur van vijf leden dat op vrijwillige basis zijn taken uitvoert. Hieronder kun je zien wie welke functie vervult. Sommige functies zijn een dubbelfunctie, wat betekent dat er naast de standaard verantwoordelijkheden van de functie nog meer taken opgepakt worden door deze personen.

Voorzitter: mw. Nicole van Otten-Rijthoven

Vice voorzitter: mw. Anneke Geurds

Penningmeester: mw. Lisa Huijsmans

Secretaris/creatieve zaken: mw. Ellen van der Jagt

Bestuurslid PR & communicatie: mw. Emma Versteden

Naast het bestuur zijn er ook nog actieve leden die bijdragen aan de Stichting als vrijwilligers. Alle leden, inclusief bestuursleden, van de stichting hebben de verantwoordelijkheid voor het werven van donaties en sponsoring en ontvangen hier geen financiële of andersoortige compensatie voor. 

 

Inzage in activiteiten

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: 

 • overleg met instanties;
 • financiële acquisitie door middel van contact met sponsors, donateurs en fondsen;
 • public relations en communicatie (bekendheid), het doorgeven van de ontwikkelingen via de website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties;
 • financieel beheer;
 • overleg over de besteding van de middelen;
 • uitvoering van projecten en organiseren projectreizen.

 

Financiële administratie

Om de doelen van Stichting MADBosnië – Make A Difference te kunnen realiseren zijn er financiële middelen nodig. 

Hierbij wordt uitgegaan van projectkosten, materialen die nodig zijn om projecten te realiseren, investeringen in sponsorevenementen, promotiekosten, website kosten en reis- en accommodatie kosten.

Hieronder beschrijven we de wijze waarop wij nieuwe gelden willen verwerven:

 • Sponsoring: Een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen. Waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om tweerichtingsverkeer: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie.
 • Donateurschap: eenrichtingsverkeer. 
 • Giften: eenrichtingsverkeer. 
 • Subsidies: financiële bijdrage vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

 

Beloningsbeleid

Het bestuur en vrijwilligers die deelnemen aan projecten van stichting MADBosnië – Make A Difference ontvangen geen financiële of andersoortige compensatie voor de werkzaamheden die zij verrichten. 

De mooiste beloning die wij krijgen en geven aan vrijwilligers die werken voor de stichting MADBosnië – Make A Difference is een goed gevoel. Een goed gevoel wat je kunt krijgen door iets vrijwilliger vanuit je hart en vanuit liefde en compassie te doen voor anderen.

Bestuursleden zijn wel gerechtigd privé gedane of voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers te declareren.  Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren. Wij willen benadrukken dat de bestuurders van de stichting MADBosnië – Make A Difference zich volledig vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. 

 

Gegevens

De Stichting MADBosnië – Make a Difference is ingeschreven in Eindhoven.

Het postadres van de stichting is: Agaat 9, 5629 GV Eindhoven.

Telefonisch contact met de stichting gaat via tel. 06-38701311

Contact met de stichting via de mail: madbosnie@gmail.com

Alle informatie wordt gepubliceerd op de website van de Stichting: 

Website: www.madbosnie.nl 

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL72 INGB 0009 6613 79

Het fiscaal nummer (RSIN-nummer) van de stichting is: 860879276

De stichting staat ingeschreven bij de K.V.K. onder nummer: 77034937