Telefoonnummer

06-18941676

Email

madbosnie@gmail.com

Rekeningnummer

NL72 INGB 0009 6613 79

In 2017 hebben we één project uitgevoerd met het ROC Ter AA. Ook bij dit project hebben we weer een aantal moestuinen kunnen plaatsen.