Telefoonnummer

06-18941676

Email

madbosnie@gmail.com

Rekeningnummer

NL72 INGB 0009 6613 79

Werkervaringsplek/ontwikkelatelier opzetten voor jongvolwassen

Wij willen een werk-ontmoetingsplek/activiteitencentrum creëren waar jong volwassen traditionele ambacht leren maken en verkopen. Een plek waar overige praktijkgerichte en educatieve vaardigheden ontwikkeld kunnen worden zoals: kapper, timmerman, tegelzetter en Engelse les. Op deze manier gaan wij toekomstgericht te werk. De jongvolwassenen van nu, zijn de toekomst voor Bosnië en Herzegovina. Door praktijkgerichte en educatieve vaardigheden te ontwikkelen bij deze doelgroep kunnen we de zelfredzaamheid in de toekomst vergroten. Zo dragen we ook een steentje bij aan de wederopbouw van Bosnië. Jongvolwassenen hebben nu weinig tot geen uitzicht voor een toekomst, op deze manier willen wij hen kennis laten maken met mogelijkheden om zelf iets op te bouwen.