Telefoonnummer

06-38701311

Email

madbosnie@gmail.com

Openingstijden

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Het moestuinen-project 2015 tot heden

img_4888

Uit onderzoek onder bewoners van kamp Ježevac in 2014 kwam naar voren dat er grote behoefte bestond om vanwege het ontbreken van inkomsten of werk zelf voedsel te kunnen verbouwen. In 2015 zijn we gestart met het bouwen van de moestuinen voor families op het kamp Ježevac. In de afgelopen jaren zijn er 29 moestuinen gerealiseerd. Deze hebben we gerealiseerd in samenwerking met bewoners uit het vluchtelingenkamp, de Bosnische NGO Snaga Žene, een lokaal bedrijf (wat heeft gezorgd voor de materialen en middelen), vrijwilligers en studenten van het ROC Ter AA (studenten van de opleiding VEVA en dienstverlening) die mee gingen op georganiseerde projectreizen.

 

Het doel is dat mensen eigen eten kunnen verbouwen en de restanten op de markt kunnen verkopen. Daarnaast zorgt het zelf verbouwen van gewassen voor een zinvolle dagbesteding en een vergroting van de zelfredzaamheid. We hebben voor de mensen een eigen moestuin kunnen realiseren met als doel dat zij zorg kunnen dragen voor iets wat echt van henzelf is en waar alleen zij de verantwoordelijkheid over dragen. Gewassen die worden verbouwd zijn onder andere: aardappelen, tomaten, pepers, komkommers, paprika, bonen, uien, bosui, pompoen en diverse soorten kruiden.

img_4914

De moestuinen hebben positieve resultaten opgeleverd. Uit gesprekken met Snaga Žene en bewoners kwam naar voren dat de saamhorigheid en samenwerking van bewoners onderling is verbeterd. Een voorval was dat één bewoner zijn moestuin heeft doorverkocht en hier geen gebruik van maakt. Daarnaast zijn er moestuinen die een reparatie nodig hebben vanwege weersomstandigheden en wilde dieren.

img_4909

 

Uit recent veldonderzoek in oktober 2020. is gebleken dat er grote behoefte bestaat aan tien moestuinen voor de overige families in het kamp.

img_4894

Moestuinen ander kamp Visca. 

Voor het andere kamp Visca willen wij onderzoeken of er ook behoefte bestaat aan moestuinen. In 2020 zullen wij starten met dit onderzoek en zal de eventuele uitvoering plaatsvinden in de periode 2020-2022.