Telefoonnummer

06-18941676

Email

madbosnie@gmail.com

Rekeningnummer

NL72 INGB 0009 6613 79

De projecten worden mogelijk gemaakt door sponsoracties, giften en donateurs. Op deze pagina kun je kijken wat er allemaal mogelijk is.

 

 

Wil je ons financieel steunen? Maak dan een gift over op:

NL72 INGB 0009 6613 79 t.a.v. Stichting MADBosnië – Make A Difference

 

 

Bij sponsoring of aanmelding van de nieuwsbrief zal je op de hoogte worden gehouden van de projectresultaten.

Aanmelding voor de Nieuwsbrief, stuur ons een mail op madbosnie@gmail.com