Telefoonnummer

06-18941676

Email

madbosnie@gmail.com

Rekeningnummer

NL72 INGB 0009 6613 79

In 2018 hebben we één project uitgevoerd. In mei 2018 hebben we met 20 studenten 10 overdekte moestuinen en andere activiteiten ondernomen.