Telefoonnummer

06-18941676

Email

madbosnie@gmail.com

Rekeningnummer

NL72 INGB 0009 6613 79

Het moestuinen-project 2015 tot heden

img_4888

Uit onderzoek onder bewoners van kamp Ježevac in 2014 kwam naar voren dat er grote behoefte bestond om vanwege het ontbreken van inkomsten of werk zelf voedsel te kunnen verbouwen. In 2015 zijn we gestart met het bouwen van de moestuinen voor families op het kamp Ježevac. In de afgelopen jaren zijn er 29 moestuinen gerealiseerd. Deze hebben we gerealiseerd in samenwerking met bewoners uit het vluchtelingenkamp, de Bosnische NGO Snaga Žene, een lokaal bedrijf (wat heeft gezorgd voor de materialen en middelen), vrijwilligers en studenten van het ROC Ter AA (studenten van de opleiding VEVA en dienstverlening) die deelnamen aan de georganiseerde projectreizen.

Het doel is dat de bewoners voedsel kunnen verbouwen en de restanten op de markt kunnen verkopen. Daarnaast zorgt het zelf verbouwen van gewassen voor een zinvolle dagbesteding en een vergroting van de zelfredzaamheid. We hebben voor de bewoners een eigen moestuin kunnen realiseren met als doel dat zij zorg kunnen dragen voor iets wat echt van henzelf is en waar alleen zij de verantwoordelijkheid over dragen. Gewassen die worden verbouwd zijn onder andere: aardappelen, tomaten, pepers, komkommers, paprika, bonen, uien, bosui, pompoen en diverse soorten kruiden.

img_4914

De moestuinen hebben positieve resultaten opgeleverd. Uit gesprekken met Snaga Žene en bewoners kwam naar voren dat de saamhorigheid en samenwerking van bewoners onderling is verbeterd. het is eenmalig voorgevallen dat één bewoner zijn moestuin heeft doorverkocht en hier geen gebruik van maakt. Daarnaast zijn er moestuinen die een reparatie nodig hebben vanwege weersomstandigheden en wilde dieren.

img_4909

Uit recent veldonderzoek in oktober 2020 is gebleken dat er grote behoefte bestaat aan tien moestuinen voor de overige families in het kamp.

img_4894

Moestuinen project kamp Visca. 

Voor het kamp Visca willen wij onderzoeken of er ook behoefte bestaat aan moestuinen. In 2020 zullen wij starten met dit onderzoek, de eventuele uitvoering plaatsvinden in de periode 2020-2022.