Telefoonnummer

06-18941676

Email

madbosnie@gmail.com

Rekeningnummer

NL72 INGB 0009 6613 79

MADBosnië- Make A Difference is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze beschikking brengt diverse fiscale voordelen voor donateurs met zich mee. Er zijn twee manieren om gebruik te kunnen maken van dit
belastingvoordeel:

– Een periodieke gift. Door minimaal vijf jaar een vaste gift over te maken wordt dit gehele bedrag aftrekbaar bij de belasting. Deze periodieke gift moet wel schriftelijk worden vastgelegd. Wij beschikken over de juiste documentatie waardoor tussenkomst van een
notaris niet meer nodig is. Mocht u interesse hebben om MADBosnië- Make- A-Difference periodiek te steunen, horen wij dat graag op madbosnie@gmail.com .

– Een gewone gift. Eenmalige giften zijn ook aftrekbaar bij de belasting, mits het totale bedrag aan giften minimaal 1% van het verzamelinkomen bedraagt met een minimum van 60 euro. Elke euro die u boven deze grens doneert is aftrekbaar tot maximaal 10% van het
inkomen. U kunt meer lezen over de mogelijkheden en regelgeving rondom de ANBI-status bij de Belastingdienst.

 

Wilt u ons financieel steunen? Maak dan een gift over op:
NL72 INGB 0009 6613 79 t.a.v. Stichting MADBosnië – Make A Difference

of neem contact op en mail naar:
madbosnie@gmail.com