Telefoonnummer

06-18941676

Email

madbosnie@gmail.com

Rekeningnummer

NL72 INGB 0009 6613 79

Tijdens onze projecten heeft het voor ons een meerwaarde om activiteiten te organiseren die naast plezierig ook verdiepend en leerzaam zijn. Zo vinden wij creatieve activiteiten, sport en beweging belangrijk. Deze activiteiten dragen bij aan het welzijn van de kinderen. Creatieve activiteiten zijn niet alleen leuk, maar ook goed voor de emotionele expressie, de taalontwikkeling, de concentratie, de fantasie, de motoriek, de cognitieve ontwikkeling en sociale vaardigheden. Bewegen is goed voor de gezondheid, de motorische ontwikkeling én voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs nieuwe technische vaardigheden, samenwerken, grenzen verleggen, omgaan met regels, omgaan met winst en verlies, respect en sportief gedrag. Dit stimuleert de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Door na ons bezoek de benodigdheden achter te laten, maken wij het voor de kinderen en volwassenen mogelijk de dagbesteding vaker toe te passen en levendiger te maken. Snaga Žene ondersteunt deze activiteiten bij afwezigheid van MADBosnië.

 

img_5786img_5797 img_6081